USHT

Plandokument

Plandokument

Under arbeid

Syner til felles søknad frå E-helse Vestland om tilskot til å motverke einsemd hjå eldre. Søknaden er innvilga frå Helsedirektoratet med 1 500 000 kr.  Søknaden gjeld for 34 kommunar knytt til E-helse Vestland. Derav har tre av kommunane som er knytt til E-helse Vestland søkt eige tilskot til lokale prosjekt.

NB: Frist utvida til 3.12

I 2020 vart E-helse Vestland tildelt 845 000 kr i den same tilskotsordninga frå Helsedirektoratet. Dei 18 kommunane som til no har vore med i satsinga, har gjort eit godt stykke arbeid for å styrke den digitale kompetansen hjå eldre i deira kommune. Det at vi i 2021 er tildelt 1 500 000 kr er særs gledeleg, då det betyr at vi også framover kan støtte, styrke og utvide arbeidet for å motverke digitalt utanforskap i våre kommunar.

Fant du det du lette etter?