Presentasjon av forankringsgruppa

Her finn du namn og organisasjonstilhøyre for dei som sit i forankringsgruppa til E-helse Vestland. 

 • Prosjektleiar: Kari Eidnes Bjørkheim
 • Inger Elise Grotle, Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS
 • Kjell Kjørlaug, Pensjonistforbundet
 • Sigrun Bøe Perez, Fagforbundet
 • Marta Strandos, USHT Vestland (Sogn og Fjordane)
 • Anita Lønnebakken Sævild, E-Helse Vestland
 • Nils Ingvald Halle, IKTNH
 • Kjell Olav Bondevik, E-Helse Vestland
 • Barbro Longva,  Stad kommune
 • Anita Foss Midlang, Sogndal kommune
 • Catrine Vagstad, SYSIKT
 • Dagrun Kyrkjebø, Helse Førde
 • Kirstin Bruland, Sunnfjord kommune
 • Per Waardal, E-helse Vestland
 • Siv Bjønnum, USHT Vestland (Hordaland)
 • Kari H. Støfringsdal, Helse Vest IKT
 • Kjersti Valvik, Fjaler kommune
 • Annette Eri Norevik, E-helse Vestland
 • Gro Helen Dyrdal Løvik, E-helse Vestland
 • Solrun Hauglum, Vaksdal kommune
 • Oddvin Neset, Masfjorden kommune
 • Gro Kalvenes, Austevoll kommune
 • Gunnhild Brenno, USHT Fonna
 • Hilde G. Corneliussen, Vestlandsforsking
 • Ivar Petter Grøtte, IT-forum Vest
 • Tone Elin Mekki, Høgskulen på Vestlandet
 • Claudio Mentuccia, Ullensvang kommune