USHT

Kalender

Arbeidspakke 2: seminar

Seminaret inngår som aktivitet i e- helse Vestland si arbeidspakke om digital heimeoppfølging.

Dato
26. oktober 2021
Tid
11:00 - 21:00
Stad
Bergen

Vi skal her ha fokus på bredden i digital heimeoppfølging, nasjonal status på området, erfaringsformidling og døme frå vestlandet. Det vil og bli satt fokus på brukarhistorier som verkemiddel og korleis vi skal jobbe vidare. Vi skal ha fleire innlegg om temaet , og arbeid i grupper/ refeksjonar.

 

Program dag 
Møteleiar; Per Waardal, E- helse Vestland

Kl 11 – 12

Lunsj

12. 00 –

overordna

perspektiv

Åpning ved Prosjektleiar e-helse Vestland, Kari Bjørkheim

12.15

Korleies bistår Innomed inn i arbeidet med

prosessveiledning ? v/ Laura Kleiven

12.30

Status og erfaringsoppsummering om digital heimeoppfølging v / Siw Helene Myhrer,

Helsedirektoratet

13.00

Forskning på området v/ Nasjonalt senter for e-

helse forskning i Tromsø - Gunn Hilde Rotvold

13.30

Pause

14.00 - erfaringar her i

vest

Sunnfjord og ytre Sogn interkommunale legevakt - bruk av video i legevaktarbeidet v / Gry Elise

Albrektsen

14.20

Digital heimeoppfølging av lungesjuke og søvn apne v / Heidi Markussen og Hilde Kristin Tveit

Helse Bergen

14.40

Stad kommune . status etter endt pilotperiode v/

Barbro Longve, kommunalsjef

15.00

14.40 E - Meistring - digital heimeoppfølging i

psykiatrien v/ Tine Nordgren, Helse Bergen

15.15

Pause

15.30 –

brukarsynspunkt

Brukarerfaring med digitale helsetenester

15.45

Kva seiar brukarane ? v / Harald Ekroll -

eldrerådet

16.00

Faciliteres av Innomed

16.30 slutt for

dagen

 

19.30

Middag på hotellet

Arrangør

E-helse Vestland

Fant du det du lette etter?