USHT

Plandokument

Plandokument

Det er gitt tilskot frå Helsedirektoratet til arbeid med digital heimeoppfølging. Søknaden/ tilskotet gjeld kommunar og helseforetak som er med i e- helse Vestland, med unnatak av kommunar i Nordhordland som har fått eiga tilskot.

Fant du det du lette etter?