USHT

Arbeidsgruppemøte AP5

Arbeidsgruppemøte AP5

E-helse Vestland er deltakar i Nasjonalt velferdsteknologiprogram, der velferdsteknologi til barn, unge og vaksne med medfødd eller tidleg erverva funksjonsnedsetting er eit av fokusområda. Vi ser at kommunane etterlys kunnskap om aktuell velferdsteknologi til personar med utviklingshemming.

Korleis tek vi tak i barrierer for å ta i bruk velferdsteknologi? Kva kan det gjere for menneske med funksjonshemming? Workshoppen vart eit samarbeidsmøte for å utforske desse spørsmåla.

 E-helse Vestland arrangerer ein workshop i regi av Arbeidspakke 5. Tittelen for denne samlinga er "Tenestemodell sett frå brukarsida".

E-helse Vestland arrangerte ein workshop 19.10 knytt til arbeidspakke 5: barn og unge med nedset funksjonsevne. Temaet for dagen var lokalt sammarbeid.

14. juni vart det arrangert workshop i regi av E-helse Vestland i arbeidspakke 5 velferdsteknologi til barn og unge med nedsett funksjonsevne.

Fant du det du lette etter?