USHT

Nyhende

I 2020 vart E-helse Vestland tildelt 845 000 kr i den same tilskotsordninga frå Helsedirektoratet. Dei 18 kommunane som til no har vore med i satsinga, har gjort eit godt stykke arbeid for å styrke den digitale kompetansen hjå eldre i deira kommune. Det at vi i 2021 er tildelt 1 500 000 kr er særs gledeleg, då det betyr at vi også framover kan støtte, styrke og utvide arbeidet for å motverke digitalt utanforskap i våre kommunar.

Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC er klar, med fem emnehefter og arbeidshefte. 

Det ligg ute høyring på Forslag til endringar i pasientjournallova og IKT-standardforskrifta med høyringsfrist 18. august 2021.  

 

 

    

 

Den 7. juni arrangerte  E-helse Vestland til digital workshop for dei 18 kommunane som er med i arbeidspakke 6 - auka digital kompetanse til eldre. 

9. april fekk vi mulighet for å presentere prosjektet E-helse Vestland til Kommunal- og forvaltningskommitèen.

Forankringsgruppemøte 17.02.21 

 

Fant du det du lette etter?