USHT

Arbeidspakkane

Arbeidspakkane

E-helse Vestland har fleire områder det vert jobba på, jamfør delmåla i prosjektet. Kvart område er dekka gjennom arbeidspakkar.

I 2021 er desse arbeidspakkane gjeldande:

  1. Forsterke effektar og dyrke fram Vestlandsnettverket  (oppstart 2020)
  2. Digital heimeoppfølging  (oppstart 2021)
  3. Nettverk for responstenesteløysingar i Vestland (oppstart 2020)
  4. Felles kompetanseutvikling (oppstart 2021)
  5. Velferdsteknologi til barn og unge med nedsett funksjonsevne (oppstart 2021)
  6. Digital kompetanse hos eldre (oppstart 2020)

Fant du det du lette etter?