Styringsgruppa

Prosjekteigar: Sunnfjord kommune(ansvarleg kommune)

Prosjektansvarleg:
Kommunalsjef  i Sunnfjord kommune,Kirstin Bruland

Styringsgruppe:

 • Sunnfjord kommune: Kirstin Bruland, leiar
 • Representantar på rådmannsnivå oppnemnt i samråd med KS og samordna med styringsgruppa i DigiVestland, Terje Heggheim + 1 til
 • Kommunalsjef: Monica Totland Melvold
 • Brukarrepresentant, fylkeseldrerådet, Harald Ekroll
 • Fylkesnivå NSF, Marita Hilleren
 • Helse Bergen, Randi-Luise Møgster
 • Helse Fonna - Reidun Rasmussen Mjør
 • Helse Vest IKT, Ørjan Andersen
 • Vestlandsforsking: Ivar Petter Grøtte
 • HVL: Georg Førland
 • Observatør: Statsforvaltaren i Vestland, Linda Svori
 • Prosjektleiar er sekreteriat for styringsgruppa

 

Prosjektleiar: Kari Eidnes Bjørkheim