USHT

 

Workshop - lokalt sammarbeid

E-helse Vestland arrangerte workshop 19.10 til barn og ungeprosjektet, tema for dagen var lokalt samarbeid.

Ein stor takk til dei som kom på besøk og delte sine erfaringar frå fleire ulike perspektiv og ikkje minst kunnskap frå andre delar av landet. Takk for flotte innlegg frå Norsk Forbund for Utviklingshemmede (m/ Evy Utne Knutsen), Drammen Kommune (m/ Else K. Tobiassen) og Bodø Kommune (m/ Inngunn Dalhaug). Takk òg til NAV hjelpemiddelsentral som stilte med stand der dei viste fram aktuell teknologi.

Takk til alle dei som deltok og gjorde dagen så herleg!

 

 

 

 

   

Nyhende

E-helse Vestland

E-helse Vestland vart etablert under møte i Florø 29.-30. januar 2020. Dette på bakgrunn av behov for ei samla satsing på området i det nye fylket vårt.

Prosjektansvarleg kommune
Sunnfjord v/ Kommunalsjef omsorg Kirstin Bruland

Prosjektleiar
Kari Eidnes Bjørkheim

Heile 34 kommunar frå Vestland fylke deltar i prosjektet.

 


  Samarbeidspartnarar