USHT

 Klikk for stort bilete
        Annette Eri Norevik
      

E-helse Vestland tek sommarferie!
Vi er attende den 16. august og gler oss til oppstart i prosjektet og arbeidspakkane etter ferien. Vi ser allereie no at hausten vert spennande og at det kjem til å skje mykje på alle områder innan prosjektet. Blant anna vert det Kick-off i arbeidspakke 6, digitalt utanforskap, den 30. september. Der får vi blant anna besøk av Samuel Massie og bestefar Arne, i tillegg til at Jan Davidsen frå Pensjonistforbundet kjem.
26.-27. oktober vert det samling i høve digital heimeoppfølging.
Er det rart vi gler oss til hausten?

God sommar frå alle oss i prosjektsekretariatet. 

Nyhende

E-helse Vestland

E-helse Vestland vart etablert under møte i Florø 29.-30. januar 2020. Dette på bakgrunn av behov for ei samla satsing på området i det nye fylket vårt.

Prosjektansvarleg kommune
Sunnfjord v/ Kommunalsjef omsorg Kirstin Bruland

Prosjektleiar
Kari Eidnes Bjørkheim

Samarbeidspartnarar