USHT

     
  

​Sjå bilete frå dagen her

Workshop - tenestemodell sett frå brukarside

15. mars vart det workshop i  regi av E-helse Vetland i satsinga velferdsteknologi til menneske med nedsett funksjonsevne. Tema denne gong vart tenestemodell sett frå brukarsida. Arbeidsgruppa frå arbeidspakka til E-helse Vestland meldte inn behov for å belyse ulike tema.

Takk til alle dei som deltok og gjorde dagen så herleg!

 

 

 

 

 

 

   

Nyhende

E-helse Vestland

E-helse Vestland vart etablert under møte i Florø 29.-30. januar 2020. Dette på bakgrunn av behov for ei samla satsing på området i det nye fylket vårt.

Prosjektansvarleg kommune
Sunnfjord v/Kommunalsjef omsorg Kirstin Bruland

Prosjektleiar
Kari Eidnes Bjørkheim

34 kommunar frå Vestland fylke deltar i prosjektet.

 


  Samarbeidspartnarar