USHT

 

Workshop - lokalt sammarbeid

E-helse Vestland arrangerte workshop 19.10 til barn og ungeprosjektet, tema for dagen var lokalt samarbeid.

Ein stor takk til dei som kom på besøk og delte sine erfaringar frå fleire ulike perspektiv og ikkje minst kunnskap frå andre delar av landet. Takk for flotte innlegg frå Norsk Forbund for Utviklingshemmede (m/ Evy Utne Knutsen), Drammen Kommune (m/ Else K. Tobiassen) og Bodø Kommune (m/ Inngunn Dalhaug). Takk òg til NAV hjelpemiddelsentral som stilte med stand der dei viste fram aktuell teknologi.

Takk til alle dei som deltok og gjorde dagen så herleg!

 

 

 

 

   

Nyhende

 • Ny teknologi som redskap for innovasjon i omsorg
  Nokon «sannhetsregimer» skapar skepsis og negative holdningar til teknologi. Disse må utfordrast om velferdsteknologi skal bli ein naturleg del av helse- og omsorgstjenestene. Det skriv Hilde G. Corneliussen og Kari Dyb som har publisert ein...
 • Korleis blir 2022?
  2022 blir eit utruleg spennande utviklingsår for helse- og omsorgssektoren. Behovet for endring og nyskaping har aldri vore meir tydeleg enn no når pandemien herjar som verst. Dei tilsette treng hjelp slik at dei får meir tid til å gjere det dei...
 • Møte i forankringsgruppa 14.12.2021
  I går møttest forankringsgruppa til E-helse Vestland. Eigentleg var det planlagt at vi skulle ta eit fysisk møte i Bergen denne veka, men med smittesituasjonen slik han er no vart ikkje det forsvarleg. Derfor vart det eit kortare digitalt møte.
 • Kompetansekartlegging - data viser vegen framover
  E-helse Vestland har i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet utvikla ei spørjeundersøking får å kartlegge kunnskap om velferdsteknologi.

E-helse Vestland

E-helse Vestland vart etablert under møte i Florø 29.-30. januar 2020. Dette på bakgrunn av behov for ei samla satsing på området i det nye fylket vårt.

Prosjektansvarleg kommune
Sunnfjord v/ Kommunalsjef omsorg Kirstin Bruland

Prosjektleiar
Kari Eidnes Bjørkheim

Heile 34 kommunar frå Vestland fylke deltar i prosjektet.

 


  Samarbeidspartnarar