USHT

Workshop - digital samkonsultasjon

I regi av E-helse Vetland vart det arrangert ein workshop om digital heimeoppfølging i Bergen, tema denne gong vart digital samkonsultasjon. Digital samkonsultasjon handlar om trepartsmøte, mellom pasient, kommune og spesialisthelsetenesta.

Takk til alle dei som deltok og gjorde dagen så herleg!

 

 

 

 

 

 

   

Nyhende

E-helse Vestland

E-helse Vestland vart etablert under møte i Florø 29.-30. januar 2020. Dette på bakgrunn av behov for ei samla satsing på området i det nye fylket vårt.

Prosjektansvarleg kommune
Sunnfjord v/Kommunalsjef omsorg Kirstin Bruland

Prosjektleiar
Kari Eidnes Bjørkheim

34 kommunar frå Vestland fylke deltar i prosjektet.

 


  Samarbeidspartnarar