USHT

E-helse Vestland og Helseinnovasjonskonferansen 2022

E-helse Vestland og Helseinnovasjonskonferansen 2022

E-helse Vestland er med Helse Førde å arrangere Helseinnovasjonskonferansen 2022. Sjå video frå Prosjektleiar Kari Eidnes Bjørkheim

 

Helseinnovasjonskonferansen er ein tverrfagleg møteplass for alle med interesse for innovasjon og verdiskaping i helsesektoren. Med oss på laget er òg Innovasjon Norge - Vestland, NHO Vestlandet, Kunnskapsparken Vestland, Sunnfjord Utvikling AS, Høgskulen på Vestlandet, KS Vest, Norwegian Smart Care Cluster. Vi gler oss!

Sprei ordet og hald av datoen 2.-3. februar 2022.  Arrangementet finn du her: https://fb.me/e/Te143Hew.

Korleis nyttar vi digital heimeoppfølging  i praksis? Korleis vil digital samkonsultasjon hjelpe pasientar? Kva gevinstar er moglege for samfunnet? 15.-16. juli vart det ein workshop for å dele erfaring og utforske desse spørsmåla.

I Loen 7.-8. Juni var det ei siste samling for prosjektet Velferdsteknologi Sogn og Fjordane. Mål for seminaret var å dele erfaringar og få fagleg påfyll. No fortsett arbeidet vidare i E-helse Vestland. 

 8. April drog E-helse Vestland til Alrek i Bergen på samarbeidsmøte med USHT frå heile Vestland. Tema var velferdsteknologiens ABC.

Korleis tek vi tak i barrierer for å ta i bruk velferdsteknologi? Kva kan det gjere for menneske med funksjonshemming? Workshoppen vart eit samarbeidsmøte for å utforske desse spørsmåla.

22-23. februar vart det fysisk møte i forankringsgruppa. E-helse Vestland var på besøk ved Alrek helseklynge og Eitri Medisinsk Inkubator. Der fikk vi moglegheit til å fortelje om prosjektet til helse og omsorgskomiteen frå stortinget.

 

 

Som med mykje anna har ting endra seg på grunn av pandemien. Då var det veldig godt å få møta representantane frå brukarorganisasjonane igjen. Det var nokre fråfall, fordi fleire fekk påvist smitte personleg eller i nære relasjonar i kort tid før møtet. Det gjaldt både frå prosjektet men og frå brukarrepresentantane.

 E-helse Vestland har saman med Helse Førde vore hovudarrangør for Helseinnovasjonskonferansen 2022

 E-helse Vestland arrangerer ein workshop i regi av Arbeidspakke 5. Tittelen for denne samlinga er "Tenestemodell sett frå brukarsida".

 

Nokon «sannhetsregimer» skapar skepsis og negative holdningar til teknologi. Disse må utfordrast om velferdsteknologi skal bli ein naturleg del av helse- og omsorgstjenestene. Det skriv Hilde G. Corneliussen og Kari Dyb som har publisert ein artikkel til Tidsskrift for omsorgsforskning, som vi har fått lov å dele vidare.

  

2022 blir eit utruleg spennande utviklingsår for helse- og omsorgssektoren. Behovet for endring og nyskaping har aldri vore meir tydeleg enn no når pandemien herjar som verst. Dei tilsette treng hjelp slik at dei får meir tid til å gjere det dei er best på, å gje omsorg til dei som treng det. Det er målet for E-helse Vestland å gjere arbeidskvardagen betre for dei tilsette og samtidig heva kvaliteten i tenestene for pasientane. 

Fant du det du lette etter?