USHT

E-helse Vestland og Helseinnovasjonskonferansen 2022

E-helse Vestland og Helseinnovasjonskonferansen 2022

E-helse Vestland er med Helse Førde å arrangere Helseinnovasjonskonferansen 2022. Sjå video frå Prosjektleiar Kari Eidnes Bjørkheim

 

Helseinnovasjonskonferansen er ein tverrfagleg møteplass for alle med interesse for innovasjon og verdiskaping i helsesektoren. Med oss på laget er òg Innovasjon Norge - Vestland, NHO Vestlandet, Kunnskapsparken Vestland, Sunnfjord Utvikling AS, Høgskulen på Vestlandet, KS Vest, Norwegian Smart Care Cluster. Vi gler oss!

Sprei ordet og hald av datoen 2.-3. februar 2022.  Arrangementet finn du her: https://fb.me/e/Te143Hew.

I regi av E-helse Vestland har Sogndal og Årdal kommune starta eit prosjekt for å prøve ut digital samkonsultasjon ved Indre Sogn Psykiatrisenter (ISP) i Sogndal. Tiltaket gjeld samkonsultasjon mellom pasient, fastlege og spesialist.

 E-helse Vestland har jamlege møte med brukarrepresentantar for å få viktige innspel på prioriteringar på e-helse området.

E-helse Vestland vil vere bidragsyter når USHT i haust skal arrangere opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC for tilsette i kommunal helse- og omsorgsteneste og andre involverte i velferdsteknologitjenester, uavhengig av utdanningsbakgrunn og stillingsnivå. 

Korleis nyttar vi digital heimeoppfølging  i praksis? Korleis vil digital samkonsultasjon hjelpe pasientar? Kva gevinstar er moglege for samfunnet? 15.-16. juni vart det ein workshop for å dele erfaring og utforske desse spørsmåla.

I Loen 7.-8. Juni var det ei siste samling for prosjektet Velferdsteknologi Sogn og Fjordane. Mål for seminaret var å dele erfaringar og få fagleg påfyll. No fortsett arbeidet vidare i E-helse Vestland. 

 8. April drog E-helse Vestland til Alrek i Bergen på samarbeidsmøte med USHT frå heile Vestland. Tema var velferdsteknologiens ABC.

Korleis tek vi tak i barrierer for å ta i bruk velferdsteknologi? Kva kan det gjere for menneske med funksjonshemming? Workshoppen vart eit samarbeidsmøte for å utforske desse spørsmåla.

22-23. februar vart det fysisk møte i forankringsgruppa. E-helse Vestland var på besøk ved Alrek helseklynge og Eitri Medisinsk Inkubator. Der fikk vi moglegheit til å fortelje om prosjektet til helse og omsorgskomiteen frå stortinget.

 

 

Som med mykje anna har ting endra seg på grunn av pandemien. Då var det veldig godt å få møta representantane frå brukarorganisasjonane igjen. Det var nokre fråfall, fordi fleire fekk påvist smitte personleg eller i nære relasjonar i kort tid før møtet. Det gjaldt både frå prosjektet men og frå brukarrepresentantane.

 E-helse Vestland har saman med Helse Førde vore hovudarrangør for Helseinnovasjonskonferansen 2022

Fant du det du lette etter?