Nyttige lenker

Her vil du finne lenker til våre samarbeidspartnarar og anna nyttig informasjon. 

Kontaktinformasjon og kanalar velferdsteknologiprosjekt i Vestland fylke

facebook.com/ehelseVestland
www.vestlandsprosjektet.no
www.ushtsognogfjordane.no
E-post E-helse Vestland: post@ehelsevestland.no

Samarbeidspartar

www.vestlandsprosjektet.no
www.vestforsk.no
www.hvl.no
www.helse-vest-ikt.no
www.helse-bergen.no
www.helse-forde.no
www.utviklingssenter.no/hordaland
www.ushtsognogfjordane.no
www.itforumvest.no

Nasjonale sider

Veikart for tjenesteinnovasjon
Leve hele livet - kvalitetsreformen
www.samhandling-sfj.no
www.ehelse.no/velferdsteknologi
Velferdsteknologi til barn og unge
Velferdsteknologiens ABC
Direktoratet for e-helse og definisjon av e-helse

Nasjonale rapportar

Samleside rapportar og utgreiingar frå Helsedirektoratet
Evaluering av virkemidlene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram 2016-2019
Forbedringsguiden - I trygge heder 24/7
Rapport Velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser 2020

Kvikkguidar velferdsteknologi

Kvikkguide for velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser
Kvikkguide til behandlings av helse- og personopplysninger ved bruk av velfersteknologi
Kvikkguide til velferdsteknologi
Kvikkguide anskaffelse av velferdsteknolog
Kvikkguide digital heimeoppfølging
Kvikkguide videokommunikasjon​​​​​​​

Andre nyttige lenker

Oversikt kommunar i Vestland fylke
UUtilsynet heimeside

Veiledere

Nasjonal veileder - Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming - på høring