USHT

Gode historier

Gode historier

Vestlandsforskning og HVL har samla inn gode historer på velferdsteknologiområdet frå regionane Sogn og Fjordane og Hordaland. 

Video frå besøk i Eikelandsosen

E-helse Vestland har i samarbeid med Stad kommune laga ei kort filmsnutt for å dele erfaringar om digital heimeoppfølging. Her får ein innblikk i kvifor kommunar satsar på digital heimeoppfølging for å kunne gje gode teneste i framtida, og korleis ein av tenestemottakarane opplev det nye tilbodet. 


Vestlandsforskning ved Hilde G. Corneliussen stiller et viktig spørsmål, hva handler egentlig velferdsteknologi om? Litt satt på spissen kan vi spørre: er velferdsteknologi et teknologi- eller et helseansvar?

  Da "Fylkesprosjektet i Sogn og Fjordane" begynte å jobbe med implementering av velferdsteknologi i 2014, var ofte merkelappen "velferdsteknologi" i bruk. For mange av kommunene var velferdsteknologi på dette tidspunktet et nytt felt som involverte kunnskap vi ikke hadde. Men hva handler det egentlig om?

Her publiserer vi den andre i serien av "Gode historier". I denne videoen fortel prosjektleiar Kari E. Bjørkheim historia om vegen frå Lindåsprosjektet som starta med ein kommune i 2012, til at i dag er 16 Hordalandskommunar samla i Vestlandsprosjektet - saman om velferdsteknologi. 

Tre sjukepleiarar med englevinger går nedover ein sjukehuskooridor

Vi veit at det er krevjande å innføre velferdsteknologi i kommunane og at mange er involverte. I gamle Sogn og Fjordane var "Fylkesprosjektet" frå 2014 til 2020 ein viktig samarbeidsarena som samla eit breitt sett av aktørar.

Fant du det du lette etter?