Datastove - Bjørnafjorden kommune

Video frå besøk i Eikelandsosen

Eldrerådet i Bjørnafjorden kommune driv datastove. Eit sosialt tiltak for dei som vil auke si digitale kompetanse. Det er sjølvsagt nyttig i kvardagen, men og i møte med eit helsevesen i endring. Tiltaket er støtta av E-helse Vestland.