Finansiering

E-helse Vestland er tilskotsfinansiert. E-helse Vestland vart starta i 2020, der partane saman søkte om tilskot frå dåverande Fylkesmannen i Vestland. Etter kvart har det blitt søkt om tilskot frå fleire tilskotordningar til dei ulike arbeidspakkane i E-helse Vestland.

E-helse Vestland vart i 2020 finansiert gjennom tilskotmidlar frå:

E-helse Vestland er i 2021 finansiert gjennom tilskotmidlar frå:

E-helse Vestland søker slik finanisering i 2021: