USHT

Styringsgruppa

Styringsgruppa

Prosjekteigar: Sunnfjord kommune(ansvarleg kommune)

Prosjektansvarleg:
Kommunalsjef  i Sunnfjord kommune,Kirstin Bruland

Styringsgruppe:

  • Sunnfjord kommune: Kirstin Bruland, leiar
  • Representantar på rådmannsnivå oppnemnt i samråd med KS og samordna med styringsgruppa i DigiVestland, Ole John Østenstad + 1 til
  • Brukarrepresentant, fylkeseldrerådet, Harald Ekroll
  • Hovudtillitsvald, fylkesnivå NSF, Silje Strand Skauge
  • Helse Bergen, Randi-Luise Møgster
  • Helse Vest IKT,Ole Jørgen Kirkeluten
  • Vestlandsforsking: Ivar Petter Grøtte
  • HVL: Georg Førland
  • Observatør: Statsforvaltaren i Vestland, Linda Svori
  • Prosjektleiar er sekreteriat for styringsgruppa

 

Prosjektleiar: Kari Eidnes Bjørkheim

Fant du det du lette etter?