Gode historier

Vestlandsforskning og HVL har samla inn gode historer på velferdsteknologiområdet frå regionane Sogn og Fjordane og Hordaland. 

Artikkelliste