E-helse Vestland

E-helse Vestland vert samordna med DigiVestland

DigiVestland er eit digitaliseringssamarbeid mellom 40 kommunar i Vestland Fylke. Prosjektet E-helse Vestland blir no ein del av DigiVestland, slik at arbeid på velferdsteknologi og digital heimeoppfølging blir varig og forutsigbart for kommunar og sluttbrukar.

For ny og oppdatert informasjon gå til vår nye nettside www.digivestland.no

 

 

 

 

 

   

Nyhende

 • Vestland som kraftregion for digitalisering
  E-helse Vestland vert samordna med DigiVestland, målet er at utviklingsarbeidet på e-helse blir heilskapleg, varig og treff behov i kommunane.
 • DigiVestland og E-helse Vestland
  Informasjon om samordning
 • Workshop - rådgjevande gruppe AP5
  Rådgjevande gruppe for satsinga velferdsteknologi til barn, unge og vaksne med medfødd eller tidleg ervarva funksjonsnedsetting samla seg i Bergen i februar for å dele erfaringar, skape gode diskusjonar og jobbe i lag.
 • DHO workshop i Bergen 14-15. februar
  14.-15. februar inviterte E-helse Vestland til workshop om digital heimeoppfølging. Målet for samlinga var å få god erfaringsdeling frå andre regionar om korleis dei satsar på området, både i kommunal sektor og i helseføretaka.

E-helse Vestland

E-helse Vestland vart etablert under møte i Florø 29.-30. januar 2020. Dette på bakgrunn av behov for ei samla satsing på området i det nye fylket vårt.

Prosjektansvarleg kommune
Sunnfjord v/Kommunalsjef omsorg Kirstin Bruland

Prosjektleiar
Kari Eidnes Bjørkheim

34 kommunar frå Vestland fylke deltar i prosjektet.

 

 
  Samarbeidspartnarar