USHT

         

 Klikk for stort bilete 

E-helse Vestland er eit samarbeidsprosjekt mellom mange ulike partar.

 

Heile 34 kommunar frå Vestland fylke deltar i prosjektet. Prosjektet har og fleire samarbeidspartar. Velferdsteknologi i Sogn og Fjordane Vestlandsprosjektet Helse Førde Helse Bergen Helse FonnaHelse VEST IKT Vestlandsforsking, Høgskulen på Vestlandet, IT-forum VEST og Utviklingssenter for Sykehjem og Hjemmetjenester Helse Fonna Vestland (Hordaland) og Vestland (Sogn og Fjordane)

 

  Klikk for stort bilete 

Nyhende

E-helse Vestland

E-helse Vestland vart etablert under møte i Florø 29.-30. januar 2020. Dette på bakgrunn av behov for ei samla satsing på området i det nye fylket vårt.

Prosjektansvarleg kommune
Sunnfjord v/ Kommunalsjef omsorg Kirstin Bruland

Prosjektleiar
Kari Eidnes Bjørkheim

Samarbeidspartnarar