USHT


Tre sjukepleiarar med englevinger går nedover ein sjukehuskooridor - Klikk for stort bilete Scottish Guy, Pixabay    

 

Samarbeid skapar superheltar

 

"Iblant går eg rundt i gatene som ein heilt vanleg borgar. Men så tek eg på meg IT-forum-hatten, og då føler eg meg som ein superhelt, for då får vi til så utruleg mykje", sa ein representant for IT-forum.

 

Vestlandsforskning og HVL har samla inn gode historer på velferdsteknologiområdet frå regionane Sogn og Fjordane og Hordaland.
No ligg første historia ute. Les den her:

Samarbeid skapar superheltar

E-helse Vestland

E-helse Vestland vart etablert under møte i Florø 29.-30. januar 2020. Dette på bakgrunn av behov for ei samla satsing på området i det nye fylket vårt.

Prosjektansvarleg kommune
Sunnfjord v/ Kommunalsjef omsorg Kirstin Bruland

Prosjektleiar
Kari Eidnes Bjørkheim

Samarbeidspartnarar