E-helse Vestland

E-helse Vestland vert samordna med DigiVestland

 

DigiVestland er eit digitaliseringssamarbeid mellom 40 kommunar i Vestland Fylke. Prosjektet E-helse Vestland blir no ein del av DigiVestland, slik at arbeid på velferdsteknologi og digital heimeoppfølging blir varig og forutsigbart for kommunar og sluttbrukar.

Vi jobbar med å flytte innhald og ressursar frå ehelsevestland.no til digivestland.no 

 

 

 

 

 

 

   

Nyhende

 • Vestland som kraftregion for digitalisering
  E-helse Vestland vert samordna med DigiVestland, målet er at utviklingsarbeidet på e-helse blir heilskapleg, varig og treff behov i kommunane.
 • DigiVestland og E-helse Vestland
  Informasjon om samordning
 • Workshop - rådgjevande gruppe AP5
  Rådgjevande gruppe for satsinga velferdsteknologi til barn, unge og vaksne med medfødd eller tidleg ervarva funksjonsnedsetting samla seg i Bergen i februar for å dele erfaringar, skape gode diskusjonar og jobbe i lag.
 • DHO workshop i Bergen 14-15. februar
  14.-15. februar inviterte E-helse Vestland til workshop om digital heimeoppfølging. Målet for samlinga var å få god erfaringsdeling frå andre regionar om korleis dei satsar på området, både i kommunal sektor og i helseføretaka.

E-helse Vestland

E-helse Vestland vart etablert under møte i Florø 29.-30. januar 2020. Dette på bakgrunn av behov for ei samla satsing på området i det nye fylket vårt.

Prosjektansvarleg kommune
Sunnfjord v/Kommunalsjef omsorg Kirstin Bruland

Prosjektleiar
Kari Eidnes Bjørkheim

34 kommunar frå Vestland fylke deltar i prosjektet.

 


  Samarbeidspartnarar