USHT

Workshop - digital samkonsultasjon

I regi av E-helse Vetland vart det arrangert ein workshop om digital heimeoppfølging i Bergen, tema denne gong vart digital samkonsultasjon. Digital samkonsultasjon handlar om trepartsmøte, mellom pasient, kommune og spesialisthelsetenesta.

Takk til alle dei som deltok og gjorde dagen så herleg!

 

 

 

 

 

 

   

Nyhende

 • Digital samkonsultasjon ved Indre Sogn Psykiatrisenter
  I regi av E-helse Vestland har Sogndal og Årdal kommune starta eit prosjekt for å prøve ut digital samkonsultasjon ved Indre Sogn Psykiatrisenter (ISP) i Sogndal. Tiltaket gjeld samkonsultasjon mellom pasient, fastlege og spesialist.
 • Brukargruppemøte i Bergen 5.9.22
  E-helse Vestland har jamlege møte med brukarrepresentantar for å få viktige innspel på prioriteringar på e-helse området.
 • Samarbeid - Velferdsteknologiens ABC
  E-helse Vestland vil vere bidragsyter når USHT i haust skal arrangere opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC for tilsette i kommunal helse- og omsorgsteneste og andre involverte i velferdsteknologitjenester, uavhengig av utdanningsbakgrunn og...
 • Workshop AP2 - Digital heimeoppfølging 15-16.6.22
  Korleis nyttar vi digital heimeoppfølging i praksis? Korleis vil digital samkonsultasjon hjelpe pasientar? Kva gevinstar er moglege for samfunnet? 15.-16. juni vart det ein workshop for å dele erfaring og utforske desse spørsmåla.

E-helse Vestland

E-helse Vestland vart etablert under møte i Florø 29.-30. januar 2020. Dette på bakgrunn av behov for ei samla satsing på området i det nye fylket vårt.

Prosjektansvarleg kommune
Sunnfjord v/Kommunalsjef omsorg Kirstin Bruland

Prosjektleiar
Kari Eidnes Bjørkheim

34 kommunar frå Vestland fylke deltar i prosjektet.

 


  Samarbeidspartnarar