Vegen blir til medan vi går

Her publiserer vi den andre i serien av "Gode historier". I denne videoen fortel prosjektleiar Kari E. Bjørkheim historia om vegen frå Lindåsprosjektet som starta med ein kommune i 2012, til at i dag er 16 Hordalandskommunar samla i Vestlandsprosjektet - saman om velferdsteknologi. 

 

Heimeside: www.vestlandsprosjektet.no