Påmelding til felles seminar med KS kommunenettverk, DHO prosjekt, BUV prosjekt og brukarorganisasjonar

Dette må du få med deg

Felles seminar med alle dei ulike prosjekta i Nasjonalt velferdsteknologiprogram
 

Dei ulike prosjekta i Nasjonalt velferdsteknologiprogram har ein ting til felles, heilskapleg tenestemodell. Dette vert og jobba med i KS kommunenettverk, der me køyre eit eige løp for innføring på dette denne hausten. For å samle dei pågåande arbeida i kommunane på området heilskapleg tenestemodell, så ynskjer vi å samle prosjekta som jobbar med dette, for å gje fagleg påfyll og kunne samordne arbeidet dykkar sitt på området. 

Dagane vil legge opp til delvis parallelle sesjonar, der ein får aktuelt påfyll ut frå kva satsing ein er tilknytt.
 

Seminaret vil bli arrangert frå 21. til 22. november (lunsj til lunsj) på Clarion Admiral Bergen
 

Dagpakkar og overnatting vert dekka av prosjekta. Det er ynskjeleg at kommunar kan stille med prosjektgrupper og kontaktperson for KS kommunenettverk. Representantar frå brukarorganisasjonar vert og invitert. 

Påmeldingsfrist fredag 3. november  
Program er under utarbeiding og vil bli publisert så snart det er klart
 

  

Artikkelliste

Kontakt

Kjell Olav Bondevik
Prosjektkoordinator
E-post
Mobil 92 87 27 97