Påmeldingsskjema 5. - 6. juni 2024

Velkommen til seminar/workshop 5. - 6.juni 
KS nettverk for DHO, velferdsteknologi og Barn, unge og vaksen.

Adresse for seminaret vert Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50, 5254 Bergen

Oppstart 5. juni kl. 12:00 (lunsj) program kl. 13:00
Avslutning 6. juni kl. 13:00 (lunsj kl. 12)

Artikkelliste