Arbeidspakke 1 - Dyrke fram Vestlandsnettverket

Arbeidspakke 1 handlar om å vidareføre kompetanse og satsingane som har blitt gennomført i åra med deltaking i Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Vestlandsprosjektet har sidan 2019 hatt ei gruppe som har jobba med personvern og informasjonssikkerheit. Denne gruppa har arrangert fleire workshop og  webinar og utarbeida malar og veiledningsdokument til DPIA. Les meir om det i denne artikkelen

Artikkelliste