Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC er klar

Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC er klar, med fem emnehefter og arbeidshefte. 

Jan Vašek fra Pixabay  Den nye versjonen føl dei same strukturane som tidlegare, men alt innhald er nyutvikla av forskarar ved Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). UiA og USN har hatt ein samskapande prosess med Utvklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Agder øst, samt representanter fra kommuner og Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Les meir på KS sine nettsider: Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC - KS