Workshop nr. 1 - 14.06.21 "Fokus brukarbehov"

14. juni vart det arrangert workshop i regi av E-helse Vestland i arbeidspakke 5 velferdsteknologi til barn og unge med nedsett funksjonsevne.

Her deltok representantar frå spydspisskommunane, Høgskulen på Vestlandet, Ungdomsrådet Helse Bergen og NAV Hjelpemiddelsentral. Undine Knarvik presenterte brukererfaringer frå forskinga gjort Nasjonalt senter for e-helseforskning på det nasjonale barn- og ungeprosjektet. Merethe Boge ved Høgskulen på Vestlandet presenterte arbeidet med tilrettelegging av leilighet på e-helsearena for "Jakob 12 år". Ida Nordvik frå Ungdomsrådet Helse Bergen presenterte mandat og oppgåver for ungdomsrådet, samt forutsetnadar for medverknad. 

Det vart jobba med oppgåver gruppevis. Formålet med oppgåvene var å sjå korleis brukarmedverknad i seg sjølv kan føre til betre resultat for dei det gjeld. 

14.06.21 E-else Vestland_Workshop brukarbehov_agenda (PDF, 168 kB)


e-helse Vestland_Undine Knarvik_140621 (PDF, 3 MB)
Status pr. juni prosjekt Jacob (2)oppdatert_HVL (PDF, 399 kB)
14.06.21_brukermedvirkning-UR (PDF, 437 kB)
14.06.21_workshop 1_AP5_b&u_presentasjon og oppgåver (PDF, 843 kB)

14.06.21 Workshop barn- og ungeprosjektet_brukarbehov_gruppeoppgåver (PDF, 145 kB)