USHT

Aktivitetar og møter

Korleis tek vi tak i barrierer for å ta i bruk velferdsteknologi? Kva kan det gjere for menneske med funksjonshemming? Workshoppen vart eit samarbeidsmøte for å utforske desse spørsmåla.

 E-helse Vestland arrangerer ein workshop i regi av Arbeidspakke 5. Tittelen for denne samlinga er "Tenestemodell sett frå brukarsida".

E-helse Vestland arrangerte ein workshop 19.10 knytt til arbeidspakke 5: barn og unge med nedset funksjonsevne. Temaet for dagen var lokalt sammarbeid.

14. juni vart det arrangert workshop i regi av E-helse Vestland i arbeidspakke 5 velferdsteknologi til barn og unge med nedsett funksjonsevne.

Fant du det du lette etter?