Erfaringar med digital heimeoppfølging frå Stad kommune

E-helse Vestland har i samarbeid med Stad kommune laga ei kort filmsnutt for å dele erfaringar om digital heimeoppfølging. Her får ein innblikk i kvifor kommunar satsar på digital heimeoppfølging for å kunne gje gode teneste i framtida, og korleis ein av tenestemottakarane opplev det nye tilbodet.