USHT

Aktivitetar og møter

Korleis nyttar vi digital heimeoppfølging  i praksis? Korleis vil digital samkonsultasjon hjelpe pasientar? Kva gevinstar er moglege for samfunnet? 15.-16. juli vart det ein workshop for å dele erfaring og utforske desse spørsmåla.

E-helse Vestland har i samarbeid med Stad kommune laga ei kort filmsnutt for å dele erfaringar om digital heimeoppfølging. Her får ein innblikk i kvifor kommunar satsar på digital heimeoppfølging for å kunne gje gode teneste i framtida, og korleis ein av tenestemottakarane opplev det nye tilbodet. 

Fant du det du lette etter?