Seminar DHO

14. og 15. februar 2023 i Bergen, Thon Hotell Rosenkrantz

Målgruppe er dei som er involverte i e-helse Vestland sitt arbeid omkring digital heimeoppfølging, her under det arbeidet som er knytt opp til utprøving av samkonsultasjonar ( 3- parts video), og samarbeidspartnare.  Temaet for seminaret vil bli særleg retta mot bruk av eigabehandlingsplaner,  monitorering,  mottak og oppfølging.

Påmelding