USHT

Status og fremgang

Status og fremgang

Satsingen har to aktive arbeidsgrupper i gang med digital heimeoppfølging.

Utviklinga i område Helse Fonna/Ullensvang kommune og samarbeidande kommunar: 

Dei har sårbehandling som fokus som i denne omgang er knytt til samkonsultasjon/3parts video. Sårpoliklinikken i Helse Fonna ligg på Stord. Ein som reiser frå Odda i Ullensvang kan då få meir en seks timer køyring for ein kjapp konsultasjon på sjukehuset. Slike reiser er ein stor påkjenning for pasient som i verste fall gi fleire innlagde på sjukehus. Det kan ein unngå ved å nytte digital samkonsultasjon. Vidare trakk dei begge frem at samhandling mellom kommune og helseføretak er nyttig fordi det kan gje tilbod til fleire pasientar, gje kompetanseheving og meir effektiv bruk av ressursar.

Presentasjon Ullensvang og Helse Fonna DHO (PDF, 2 MB)

Referat frå møter i arbeidsgrupper:

Referat fra møte med Helse Fonna og Ullens Kvinnh 20. mai 22 (DOCX, 22 kB)

Referat fra møte med Helse Fonna 25. april 22 (DOCX, 18 kB)

Referat fra møte med Helse Fonna 7. april 22 (DOCX, 18 kB)

Referat fra møte med Helse Fonna mars 22 (DOCX, 18 kB)

Utviklinga i område Helse Førde/ Sogndal kommune og samarbeidande kommunar: Fokuserer på korleis psykiatriske akuttvurderingar kan bli betre med videokonsultasjonar.

Helse Førde med Sogndal Kommune. Fokuserer på korleis psykiatriske akuttvurderingar kan bli betre med videokonsultasjonar. Eit sentralt aspekt er at om ein pasient ikkje får ein vurdering tidleg frå riktig instans så må dei transporterast til akuttposten i Førde – det er kostbart for samfunnet og er heller ikkje det beste for pasient. Samtidig er det ein plass på akuttposten som no er fylt opp. Ved å nytte digital samkonsultasjon kan ein skape ein mykje betre praksis.

Presentasjon Sogndal og Helse Førde DHO (PDF, 442 kB)

Arbeidet har vore omtalt av Sogndal Kommune

Referat frå møter i arbeidsgrupper:

Referat frå møte med Helse Førde og Sogndal 24 mai 22 (DOCX, 20 kB)

Referat frå møte med Helse Førde mai 22 (DOCX, 20 kB)

Referat frå møte med Helse Førde April 22 (DOCX, 19 kB)

Referat frå møte med Helse Førde mars 22 (DOCX, 18 kB)

Referat frå arbeidsgruppemøte August 22 (PDF, 227 kB)


 

Fant du det du lette etter?