Status og fremgang

I satsinga  på digital heimeoppfølging har e-helse Vestland henta erfaringar frå andre prosjekt, både her lokalt og elles i landet.  Det gjeld i særleg grad Stad kommune, som var med i den første nasjonale utprøvinga, legevaktspilot i Ytre Sogn, andre regionale satsinger m.a i Agder, Bodø, Innlandet, og fleire prosjekt frå sjukehusa.

Satsingen her i vest har no tre aktive arbeidsgrupper i gang med digital heimeoppfølging, der både sjukehus, kommunar og pasient/ pårørande er med i samtid:

Ullensvang og Kvinnherad kommune / Helse Fonna

Dei har fokus  på konsultasjonar og sårbehandling knytt til samkonsultasjon/3parts video. Sårpoliklinikken i Helse Fonna ligg på Stord. Ein som reiser frå Odda i Ullensvang kan då få meir en seks timer køyring for ein kjapp konsultasjon på sjukehuset. Slike reiser er ein stor påkjenning for pasient som i verste fall gi fleire innlagde på sjukehus. Det kan ein unngå ved å nytte digital samkonsultasjon. Vidare trakk dei begge frem at samhandling mellom kommune og helseføretak er nyttig fordi det kan gje tilbod til fleire pasientar, gje kompetanseheving og meir effektiv bruk av ressursar.

Kommunane tek  no i bruk hodekamera for å få betre kvalitet på konsultasjonane, og for få til sikre kompetansebygging på  feltet.  Personell i tenestene har  i nov/ des 22 fått opplæring i bruk av ustyret  og er klar til å ta det i bruk  på aktuelle pasientar.

Video frå opplæringsdag i Ullensvang 

Prosjektet har vore omtalt i Hardanger Folkeblad

Presentasjon Ullensvang og Helse Fonna DHO (PDF, 2 MB)

Referat frå møter i arbeidsgrupper:

Referat fra møte med Helse Fonna og Ullens Kvinnh 20. mai 22 (DOCX, 22 kB)

Referat fra møte med Helse Fonna 25. april 22 (DOCX, 18 kB)

Referat fra møte med Helse Fonna 7. april 22 (DOCX, 18 kB)

Referat fra møte med Helse Fonna mars 22 (DOCX, 18 kB)

Referat fra møte med Helse Fonna og Ullensvang aug 22 (DOCX, 21 kB)

Referat fra møte med Helse Fonna, Ullensvang og Kvinnherad 7. okt 22 (DOCX, 21 kB)

Referat fra møte med Helse Fonna, Ullensvang og Kvinnherad 21. okt 22 (DOCX, 20 kB)

Kommunar i Indre Sogn / Helse Førde

Helse Førde i lag med kommunar i Indre Sogn tar no i bruk digitale konsultasjonar mellom sjukehus/ spesialistar  - kommunar og brukar/pasient/pårørande. Utløysande situasjon kan vere behov for koordinerte tenester (til dømes utskriving eller bruk av ambulant team) det vil og vere aktuelt når nye pasientar er innlagt (melding om innlagt pasient). Det pågår og prosess om utvding av denne metodikken til kommunar i Nordfjord. Samkonsultasjonar er eit ledd i satsinga på digital heimeoppfølging, det vil i neste fase også innebere målingar/ helseoppfølging/monitorering. Det pågår p.t drøftingar om å knytte eigarapportere data til samkonsultasjonene.

Stryn kommune/ Helse Førde

Dei førebur no bruk av samkonsultasjon/ 3 – parts video i forhold til sårkonsultasjonar og sårbehandling. På same vis som  for Ullensvang/ Kvinnherad  har dei no gått til anskaffing av hodekamera til dette bruket. Opplæring av personell vil skje i starten på 2023 og då vere klar for bruk for aktuelle pasientar.

Presentasjon Sogndal og Helse Førde DHO (PDF, 442 kB)

Arbeidet har vore omtalt av Sogndal Kommune og i Sogn Avis

Arbeidet i Stryn har vore omtalt av Fjordingen Avis

Referat frå møter i arbeidsgrupper:

Referat frå møte med Helse Førde og Sogndal 24 mai 22 (DOCX, 20 kB)

Referat frå møte med Helse Førde mai 22 (DOCX, 20 kB)

Referat frå møte med Helse Førde April 22 (DOCX, 19 kB)

Referat frå møte med Helse Førde mars 22 (DOCX, 18 kB)

Referat frå arbeidsgruppemøte August 22 (PDF, 227 kB)

Referat frå møte Helse Førde og Sogndal 13. september 22 (DOCX, 19 kB)​​​​​​

Referat frå informasjonsmøte E-helse Vestland og Årdal kommune 19. september 22 (DOCX, 18 kB)

Referat frå møte med Helse Førde og Årdal kommune 21. Oktober 22 (DOCX, 19 kB)

Referat frå møte Helse Førde, Sogndal og Årdal kommune 28. Oktober 22 (DOCX, 18 kB)