USHT

Status og fremgang

Status og fremgang

Satsingen har to aktive arbeidsgrupper i gang med digital heimeoppfølging.

Utviklinga i område Helse Fonna/Ullensvang kommune og samarbeidande kommunar

Dei har sårbehandling som fokus som i denne omgang er knytt til samkonsultasjon/3parts video. Sårpoliklinikken i Helse Fonna ligg på Stord. Ein som reiser frå Odda i Ullensvang kan då få meir en seks timer køyring for ein kjapp konsultasjon på sjukehuset. Slike reiser er ein stor påkjenning for pasient som i verste fall gi fleire innlagde på sjukehus. Det kan ein unngå ved å nytte digital samkonsultasjon. Vidare trakk dei begge frem at samhandling mellom kommune og helseføretak er nyttig fordi det kan gje tilbod til fleire pasientar, gje kompetanseheving og meir effektiv bruk av ressursar.

Prosjektet har vore omtalt i Hardanger Folkeblad

Presentasjon Ullensvang og Helse Fonna DHO (PDF, 2 MB)

Referat frå møter i arbeidsgrupper:

Referat fra møte med Helse Fonna og Ullens Kvinnh 20. mai 22 (DOCX, 22 kB)

Referat fra møte med Helse Fonna 25. april 22 (DOCX, 18 kB)

Referat fra møte med Helse Fonna 7. april 22 (DOCX, 18 kB)

Referat fra møte med Helse Fonna mars 22 (DOCX, 18 kB)

Referat fra møte med Helse Fonna og Ullensvang aug 22 (DOCX, 21 kB)

Referat fra møte med Helse Fonna, Ullensvang og Kvinnherad 7. okt 22 (DOCX, 21 kB)

Referat fra møte med Helse Fonna, Ullensvang og Kvinnherad 21. okt 22 (DOCX, 20 kB)

Startar  pilot med alle kommunane i Indre Sogn

Helse Førde i lag med kommunar i Indre Sogn vil no ta i bruk digitale konsultasjonar mellom sjukehus/ spesialistar  - kommunar og brukar/pasient/pårørande. Utløysande situasjon kan vere behov for koordinerte tenester (til dømes utskriving eller bruk av ambulant team) det vil og vere aktuelt når nye pasientar er innlagt (melding om innlagt pasient). Samkonsultasjonar er eit ledd i satsinga på digital heimeoppfølging, det vil i neste fase også innebere målingar/ helseoppfølging/monitorering.

Presentasjon Sogndal og Helse Førde DHO (PDF, 442 kB)

Arbeidet har vore omtalt av Sogndal Kommune

Referat frå møter i arbeidsgrupper:

Referat frå møte med Helse Førde og Sogndal 24 mai 22 (DOCX, 20 kB)

Referat frå møte med Helse Førde mai 22 (DOCX, 20 kB)

Referat frå møte med Helse Førde April 22 (DOCX, 19 kB)

Referat frå møte med Helse Førde mars 22 (DOCX, 18 kB)

Referat frå arbeidsgruppemøte August 22 (PDF, 227 kB)

Referat frå møte Helse Førde og Sogndal 13. september 22 (DOCX, 19 kB)​​​​​​

Referat frå informasjonsmøte E-helse Vestland og Årdal kommune 19. september 22 (DOCX, 18 kB)

Referat frå møte med Helse Førde og Årdal kommune 21. Oktober 22 (DOCX, 19 kB)

Referat frå møte Helse Førde, Sogndal og Årdal kommune 28. Oktober 22 (DOCX, 18 kB)


 

Fant du det du lette etter?