USHT

E-helse Vestland og Helseinnovasjonskonferansen 2022

E-helse Vestland og Helseinnovasjonskonferansen 2022

E-helse Vestland er med Helse Førde å arrangere Helseinnovasjonskonferansen 2022. Sjå video frå Prosjektleiar Kari Eidnes Bjørkheim

 

Helseinnovasjonskonferansen er ein tverrfagleg møteplass for alle med interesse for innovasjon og verdiskaping i helsesektoren. Med oss på laget er òg Innovasjon Norge - Vestland, NHO Vestlandet, Kunnskapsparken Vestland, Sunnfjord Utvikling AS, Høgskulen på Vestlandet, KS Vest, Norwegian Smart Care Cluster. Vi gler oss!

Sprei ordet og hald av datoen 2.-3. februar 2022.  Arrangementet finn du her: https://fb.me/e/Te143Hew.

 

Nokon «sannhetsregimer» skapar skepsis og negative holdningar til teknologi. Disse må utfordrast om velferdsteknologi skal bli ein naturleg del av helse- og omsorgstjenestene. Det skriv Hilde G. Corneliussen og Kari Dyb som har publisert ein artikkel til Tidsskrift for omsorgsforskning, som vi har fått lov å dele vidare.

  

2022 blir eit utruleg spennande utviklingsår for helse- og omsorgssektoren. Behovet for endring og nyskaping har aldri vore meir tydeleg enn no når pandemien herjar som verst. Dei tilsette treng hjelp slik at dei får meir tid til å gjere det dei er best på, å gje omsorg til dei som treng det. Det er målet for E-helse Vestland å gjere arbeidskvardagen betre for dei tilsette og samtidig heva kvaliteten i tenestene for pasientane. 

 

I går møttest forankringsgruppa til E-helse Vestland. Eigentleg var det planlagt at vi skulle ta eit fysisk møte i Bergen denne veka, men med smittesituasjonen slik han er no vart ikkje det forsvarleg. Derfor vart det eit kortare digitalt møte.

 

E-helse Vestland har i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet utvikla ei spørjeundersøking får å kartlegge kunnskap om velferdsteknologi.

 

Måndag og tysdag (22-23.11) deltok E-helse Vestland på prosjektleiarsamling i Oslo. Der inviterte Nasjonalt velferdsteknologiprogram inn nettverk frå heile landet for å dela erfaringar etter mange år med utvikling av tenester og endringsprosessar.

 

Onsdag 10.11 var det duka for seniordag i Kvinnherad, i regi av Caroline Holmedal Saghaug og Marte Kristoffersen Øyjord ved Kvinnherad kommune. Her kunne seniorar og pårørande læra om velferdsteknologi, samt få eit innblikk i kva kommunen har å tilby av småhjelpemidlar.

 

 

Syner til felles søknad frå E-helse Vestland om tilskot til å motverke einsemd hjå eldre. Søknaden er innvilga frå Helsedirektoratet med 1 500 000 kr.  Søknaden gjeld for 34 kommunar knytt til E-helse Vestland. Derav har tre av kommunane som er knytt til E-helse Vestland søkt eige tilskot til lokale prosjekt.

NB: Frist utvida til 3.12

Prosjektleiar Kari Eidnes Bjørkheim og prosjektkoordinator Kjell Olav Bondevik deltok 30.9 på workshop arrangert av KS.

 

 

E-helse Vestland arrangerer Kick-off 30. september i Bergen. Digitalt utenforskap er eit viktig satsningsområde for prosjektet og ei sentral utfordring for samfunnet. Samuel Massi og Bestefar (Arne Ulvolden) vil vere blant dei som skal halde innlegg.    

Fant du det du lette etter?